Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


ข่าวนักศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อ : 22/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2560

เมื่อ : 1/8/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561

เมื่อ : 13/6/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

บจ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน รับสาขา การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด หลายตำแหน่ง

เมื่อ : 22/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โรงแรมรายาวดี ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ จัดการแข่งขันแผนธุรกิจฯ

เมื่อ : 10/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.อุบลฯ จัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ

เมื่อ : 10/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

เมื่อ : 10/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โครงการออแพร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดน

เมื่อ : 10/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อ : 10/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์