Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :นศ. ม.อุบลฯ เรียนภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงกับ นศ. 15 ประเทศ UBU International Day 2017


 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม International Day 2017 เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 46 คน นักศึกษาทุนจาก Cambodia จำนวน 2 คน นักศึกษาทุนจาก Timor-Leste จำนวน 1 คน นักศึกษาทุนจาก Rwanda จำนวน 1 คน นักศึกษาทุนจาก South Sudan จำนวน 1 คน นักศึกษาจากโครงการ Australian Thai Youth Ambassador Program (ATYAP) 2017 จำนวน 24 คน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก Australia, America, South Korea, China, Japan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, และ Thailand นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Myanmar จำนวน 3 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Vietnam จำนวน 4 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก China จำนวน 4 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Cambodia จำนวน 6 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Taiwan จำนวน 1 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก America จำนวน 1 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ จำนวน 19 คน
 
          ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดจะร่วม กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking Activity) ประกอบด้วยกิจกรรม We say “Hello”, Double This, Double That, Papaya Salad, และ Team Building กิจกรรมเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านของไทย (Thai Traditional Games) ประกอบด้วย ม้าก้านกล้วย, เรือบก, และตี่จับ กิจกรรมตามฐาน (Walk Rally and Scavenger Hunt) จากโรงแรมยูเพลส ไปยังลานกิจกรรม 70 ไร่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหาร ประกอบด้วย BBQ, Fairy Bread, Fresh Spring Roll, Papaya/Fruit Salad และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การแสดงจากนักศึกษาแต่ละประเทศ 
 
          ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทยในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกับอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การเรียนเสริมกับสถาบัน Tutor การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น เพลง ละคร ซีรี่ ภาพยนตร์ รายการวาไรตี้ และข่าว รวมถึงการให้นักศึกษาได้พบปะกับชาวต่างชาติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สนทนากับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ กัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาด้านความคิดให้กับนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และพัฒนาต่อยอดไปถึงการใฝ่หาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
 
          นายอานันต์ ขยันการ นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม International Day & Night 2017 นอกจากความสนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในงาน เกมการละเล่นที่วิทยากรเตรียมไว้ เรายังได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติกว่า 16 ประเทศ พร้อมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงที่ไม่มีอยู่ในห้องเรียน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญผมยังได้รับหน้าที่เป็น English MC หรือพิธีกรภาษาอังกฤษ มันทำให้ผมได้เรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปครับ การที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดี ๆ นี้ขึ้น และถ้ามีกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป ผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือผู้ที่สนใจให้มาเข้าร่วมครับ เราจะได้อะไรมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแค่กิจกรรมหนึ่งอย่างแน่นอน.  
 

อับโหลดวันที่ : 8/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 911


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2560
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561
บจ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน รับสาขา การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด หลายตำแหน่ง
โรงแรมรายาวดี ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ จัดการแข่งขันแผนธุรกิจฯ
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.อุบลฯ จัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
โครงการออแพร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์