Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560


 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 180 คน
1. ได้รับทุนจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ร้อยละ 70 ของค่าเทอม  (น.ศ.จ่ายค่าเทอมเอง6750 บาท/เทอม)
2. รับสมัคร 1 มีนาคม -3 เมษายน 2560
3. สอบสัมภาษณ์ /ประกาศผล 18 เมษายน 2560
4. ทำสัญญารับทุน 19 เมษายน 2560
รายละเอียดการรับสมัครและการให้ทุนการศึกษา ดูได้ในประกาศที่ 1464

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entry.ubu.ac.th/  
 

อับโหลดวันที่ : 28/2/2560   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 2632


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)
ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ไตหวัน และญี่ปุ่น
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ประกาศสั่งจองชุดครุย
บริษัท เอสเตท ออฟ ฟอร์จูน ประการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญสมัครรับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program
สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครโรงการ Leadership Development Program
ปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805