Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โปรแกรม Express อบรม


 

โปรแกรม Express อบรม  
 

อับโหลดวันที่ : 5/3/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1357


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 519039638Setup-ExpressDA-NewRwt-194.exe

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805