Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก


 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี ณ Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใต้การสนับสนุนจากทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship)
   
 

อับโหลดวันที่ : 4/7/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 758


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะเข้าพบท่านคณบดีเพื่อหารือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกคนที่สนใจเข้าศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาทุน การตลาดค้าปลีก (ซีพี) ทำสัญญาทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง MS 205
ขอเชิญนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
อัปเดท patch เพื่อป้องกัน Wannacrypt Ransomware
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการลงทุนและการทำกำไรในยางพาราด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน ในหัวข้อ "คอรัปชั่นมะเร็งร้ายทำลายชาติ"
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา สร้างพลัง Start up ธุรกิจ กับ "เจ๊จง หมูทอดร้อยล้าน"
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์