Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการ BUS UBU OPEN HOUSE 2017


 

โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ ปี 2560

ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น

- การแข่งขันสุดยอดสุนทรพจน์

- การประกวด ร้อง เล่น เต้น โชว์

- การแข่งขันโต้วาที 

- การประกวดดนตรีสากล

สอบถามรายละเอียดที่ www.facebook.com/bus.ubu.ac.th

   
 

อับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 492


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 22394264เปิดบ้าน 2560การแข่งขันสุนทรพจน์.doc
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง จัดการการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง'
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู
ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวดการแข่งขันโครงการเปิดบ้านบริหาร
โครงการ BUS UBU OPEN HOUSE 2017
ขอเชิญร่วมสัมมนา “การบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร”

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์