Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561


 

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program)ประจำปีการศึกษา 2561 

นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ http://fulbrightthai.org/ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

พิมพ์และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561  
 

อับโหลดวันที่ : 13/11/2560   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 481


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 131974946ประชาสัมพันธ์ทุน ป.ตรี Global UGRAD 2561.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึงวันที่ 23 เม.ย.61
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3
ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์