Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561


 

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program)ประจำปีการศึกษา 2561 

นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ http://fulbrightthai.org/ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

พิมพ์และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561  
 

อับโหลดวันที่ : 13/11/2560   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 615


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 131974946ประชาสัมพันธ์ทุน ป.ตรี Global UGRAD 2561.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติและโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Fifth East Asian Seas Youth Forum
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึง 20 มิ.ย.61
รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์