Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”


 

   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้นักศึกษาจำนวน 2 ทีม  เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” ซึ่งจัด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร การแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งสิ้น 150 ทีม
 
   โดยผลการแข่งขัน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถ ทำคะแนนได้เป็น ลำดับที่ 13 และ 19 ซึ่ง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี จนสามารถเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอยู่แถวหน้าในกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมาโดยตลอดที่มีการจัดการแข่งขันโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  อาจารย์ภัทราจิตร แสงสว่าง ผู้นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ด้วยความทุ่มเทของคณาจารย์และความเข้มแข็งด้านวิชาการของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา สามารถผลิตบัณฑิตในวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลแถวหน้าของประเทศไทย”



  
 

อับโหลดวันที่ : 28/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 837


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์