Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”


 

   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้นักศึกษาจำนวน 2 ทีม  เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” ซึ่งจัด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร การแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งสิ้น 150 ทีม
 
   โดยผลการแข่งขัน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถ ทำคะแนนได้เป็น ลำดับที่ 13 และ 19 ซึ่ง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี จนสามารถเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอยู่แถวหน้าในกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมาโดยตลอดที่มีการจัดการแข่งขันโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  อาจารย์ภัทราจิตร แสงสว่าง ผู้นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ด้วยความทุ่มเทของคณาจารย์และความเข้มแข็งด้านวิชาการของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา สามารถผลิตบัณฑิตในวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลแถวหน้าของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 28/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 614


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
การประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018" ในห้วข้อ "้Why I want to have my adventure in Malaysia"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หัวข้อ "การทำธุรกิจที่ไม่มีวันตาย..ในยุคดิจิตอล"
แจ้งเวียนโครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิทัล ในยุค ๔.๐”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรม ระหว่างวันที่ 5 - 27 พ.ค. 61 ทั้งหมด 4 หลักสูตร
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Universitas Muhammadiyah อินโดนีเซีย
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์