Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


 

 

**เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ชิงเงินรางวัล  โล่รางวัล และเข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายในงาน World Travel Market 2018 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มูลค่ารวมกว่า 1,500,000บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานประกวด ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายใหม่ โดยนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Base Economy ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ที่มีแนวคิดธุรกิจใหม่ หรือ มีการต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่ม  ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อให้เกิดธุรกิจ Start up ในสายการท่องเที่ยว (Travel Tech) ที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ชุมชนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org/startup หรือ  งานส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ กองประสานการลงทุน ททท.โทร 0 2250 5500 ต่อ 2940-43

**เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ชิงเงินรางวัล  โล่รางวัล และเข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายในงาน World Travel Market 2018 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มูลค่ารวมกว่า 1,500,000บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานประกวด ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายใหม่ โดยนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Base Economy ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ที่มีแนวคิดธุรกิจใหม่ หรือ มีการต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่ม  ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อให้เกิดธุรกิจ Start up ในสายการท่องเที่ยว (Travel Tech) ที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ชุมชนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org/startup หรือ  งานส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ กองประสานการลงทุน ททท.โทร 0 2250 5500 ต่อ 2940-43  
 

อับโหลดวันที่ : 18/7/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 146


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์