Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"


 

 

สมัครออนไลน์ที่นี

หลักสูตร

1. Advance Microsoft Excel สำหรับฝึกงานและเตรียมสอบMicrosoft Office Certificate
2. Advance and Power point สำหรับฝึกงานและเตรียมสอบMicrosoft Office Certificate
3. Advance Microsoft wordสำหรับฝึกงานและเตรียมสอบMicrosoft Office Certificate
4. การใช้โปรแกรม SAP เบื้องต้น
5. การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ
 
รับสมัครหลักสูตรละ 50 คน
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับสมัครและวิธีการสมัคร
1. รับสมัครหลักสูตรละ 50 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่ามัดจำหลักสูตรละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งโครงการจะคืนเงินค่ามัดจำหลังสิ้นสุดการอบรม (การคืนเงิน ต้องเข้าเรียน อย่างต่ำ 80%)
3. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ แฟนเพจชื่อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะบริหารศาสตร์ หรือ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลสินี อุดมพันธ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โทร. 063-161-6919
 
 
   
 

อับโหลดวันที่ : 9/8/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 982


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 9221052512ตารางกำหนดการจัดกิจกรรม.docx
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ขอเชิญร่วมประกวด "TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,500,000 บาท จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์