Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564


 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564  
 

อับโหลดวันที่ : 12/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 627


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1222634726MS_P_5.1-1-4-แผนกลยุทธ์การเงินคณะบริหารศาสตร์2560-64_ปรับปรุงปี-2561.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805