Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ


 

 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ ในวิชาชีพนี้นับได้ว่าเป็นสุดยอดของนักบัญชี กว่าจะได้มาต้องผ่านการทำงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เก็บชั่วโมงการฝึกงาน ในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับการสอบบัญชีในประเทศไทย และต้องสอบ CPAสอบผ่านวิชาที่ทางสภาวิชาชีพกำหนด  อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จึงเป็นเป้าหมายหลักของนักบัญชีหลายๆคน

              นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี หรือ “ปู” ปัจจุบันอายุ 28 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดอำนาจเจริญ สำเร็จการศึกษาบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นที่ 7 ผลการเรียน 3.66 (เกียรตินิยม อันดับ 2) เมื่อปี 2556 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้มีโอกาสเข้าทำงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่รู้จักกันในนาม Big 4ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดระยะเวลาได้ทุ่มเทในการทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พร้อมก้าวสู่ฝันได้สำเร็จในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนแรก ของหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              “ปู”กรรณิการ์ จำปาไชยศรี กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ทำฝันได้สำเร็จ ตนมีความตั้งใจอยากจะเป็น CPA ตั้งแต่ตอนเรียนปี 2 เมื่อเรียนปี 3 สาขาให้เลือกเรียนสายอาชีพ จึงเลือกเรียนสายสอบบัญชี เพื่อต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านงานสอบบัญชีให้ลึกซึ้งขึ้น หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตั้งมั่นกับตัวเองว่าจะทำงานที่นี่ให้ครบ 5 ปี และจะต้องสอบผ่าน CPA ให้ได้ เริ่มสอบเมื่อปีที่ 2 ของการทำงาน ซึ่งจะต้องสอบให้ผ่าน 6 วิชาและแต่ละวิชามีอายุสะสม 4ปี แต่ละวิชานั้นมีความรู้สึกว่ายากมากถึงมากที่สุด มีเพียง 2 วิชาเท่านั้นที่สอบรอบเดียวผ่าน อีก 4 วิชา สอบไม่ต่ำกว่า 2 รอบ ทุกครั้งที่สภาวิชาชีพประกาศผลสอบ ผลออกมาไม่ผ่าน ก็ได้แต่ให้กำลังใจตัวเองเสมอว่า“ไม่เป็นไรเอาใหม่ 1 ปีเปิดสอบตั้ง 3 รอบ สู้ๆ ไม่ท้อถอย สักวันมันต้องเป็นวันของเรา”การสอบแต่ละครั้งมีอุปสรรค คือไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เพราะอาชีพ Auditor ไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอน บางช่วงที่สอบก็ตรงกับช่วงปิดงบการเงิน ตนจึงต้องอาศัยอ่านหนังสือช่วงเช้าทุกวัน หรือหยุดเสาร์ -อาทิตย์บ้าง เมื่อประกาศผลสอบผ่านครบทั้ง 6 วิชา ความรู้สึกมันบอกไม่ถูก รู้สึกดีใจ มีความสุข สมกับความทุ่มเทมาตลอด 4 ปี ขอบคุณ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการบัญชี ขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆกำลังใจมาโดยตลอด “จงตั้งมั่นความสำเร็จให้กับตัวเอง และมีความพยายาม มีความอดทน ความสำเร็จก็จะตามมา”

            ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาปีที่ 16 ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพมาแล้วกว่า 12 รุ่น บัณฑิตทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น จนส่งผลให้นักศึกษา รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2561มีจำนวนมากกว่า 300 คน ซึ่งมากที่สุดในประวัติกาลของหลักสูตร  และโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี ที่สามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ได้สำเร็จสมความตั้งใจ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นับได้ว่าเป็นบัณฑิตคนแรกของหลักสูตรที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องและผู้สนใจเส้นทางสายนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตนเคยมีประสบการณ์ทำงานที่เอินส์ทแอนด์ยัง (อังกฤษ: Ernst & Young ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น EY) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มทำงานในปี 2538 เป็นผู้สอบบัญชี ในปี 2540 ตนรู้ว่าอาชีพนี้ดีมาก เมือได้มาเป็นอาจารย์ ก็พยายามผลักดันให้ นักศึกษามีความสนใจในอาชีพนี้ และกระตุ้นให้ลองสอบดูในทุกปี จนประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจในครั้งนี้

                                           ผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ คณะบริหาณศาสตร์ ม.อุบลราชธานี / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลราชธานี /ข่าว  
 

อับโหลดวันที่ : 16/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 609


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการแข่งขันรอบ Final การประกวด Content Marketing ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์