Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โปรแกรมเปลี่ยนภาษา


 

โปรแกรมเปลี่ยนภาษา  
 

อับโหลดวันที่ : 3/10/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1055


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3203132193LJ.Switch.Lang.V2.1.exe

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805