Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ UBU-Test ครั้งที่ 1/2562 ฟรี !!!


 

โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ UBU-Test ครั้งที่ 1/2562

เหมาะกับใคร? --> สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โฟกัสกลุ่มผู้ที่กำลังสมัครสอบ UBU-Test ประจำปีการศึกษา 2561)
จัดเมื่อไหร่? --> 24-25 พฤศจิกายน 2561
จัดที่ไหน? --> ห้อง CLB4104 อาคารเรียนรวม 4 ม.อุบลฯ
ถ้าสนใจต้องทำอย่างไร? -->
Steps:
1. สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครมาที่ intercoop@ubu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2561 (Download ใบสมัคร > https://goo.gl/DbMUAM)
2. ติดตามผลการสมัครเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ ทาง FB: UBU.Inter วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทาง FB: UBU.Inter วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
4. เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งค์ไปเลยจ้า > https://goo.gl/LRgyrv

   
 

อับโหลดวันที่ : 18/11/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 505


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ถึงวันที่ 24 มิ.ย.62
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัคเข้าศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805